Informatie KNLTB over competitie 2019

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd.  

Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. Klik hier voor het competitie aanbod in Groningen/ Drenthe.

Aanleiding van de harmonisatie

  • Te grote versnippering van het aantal soorten
  • Grote niveauverschillen
  • Grote reisafstanden
  • Opheffen van de districten

Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019

Ploegrechten van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden. N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.

Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd, omdat: 

- Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn; 

- Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 

Voordelen nieuwe aanbod voor 2019

  • Meer massa: meer spelers en teams per soort
  • Minder niveauverschil binnen de poules
  • Kortere reisafstanden
  • Meer variatie in tegenstanders

Bovenstaande voordelen leveren allemaal een positieve bijdrage aan het competitie plezier! 

Nieuws overzicht