Vervanging Canada Tenn banen

Maandag 16 december waren leden van TSH uitgenodigd voor een extra Algemene Ledenvergadering. 

Reden voor deze extra ALV was het voorstel van het bestuur van TSH om een financiering beschikbaar te stellen aan Stichting Exploitatie Tennispark Haren (SETH) voor de vervanging van baan 1 t/m 4 , de Canada Tenn banen. Na 30 jaar zijn deze banen, de verlichting en de sproei-installatie aan vervanging toe.
 
Na een toelichting door het bestuur van SETH en TSH en na een aantal vragen van leden werd unaniem voor het voorstel gestemd.
 
Zowel het bestuur van TSH als het bestuur van SETH zijn blij met deze unanieme goedkeuring van de leden en het brede draagvlak om de banen te vervangen.
 
In het eerste kwartaal van 2020 zal een start gemaakt worden met de vervanging van de banen. Bij normaal verloop zullen de banen bij de start van het buitenseizoen beschikbaar zijn.
 
Nieuws Overzicht