Nieuwe lidmaatschapsvormen 2020

Tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering van 3 februari 2020 zijn de nieuwe contributiebedragen vastgesteld en is positief gestemd over enkele nieuwe lidmaatschapsvormen.

Het gaat om onderstaande nieuwe lidmaatschapsvormen: 

a) (Door de week) Senior Ochtend lidmaatschap

De contributie voor 2020 bedraagt 125,- euro per jaar. De afhangmogelijkheid voor de ochtendleden is beperkt tot 12 uur. Waarbij gespeeld kan worden tot maximaal 13 uur. Dit geld op door de weekse dagen. Leden met dit lidmaatschap kunnen niet deelnemen aan de TSH avond toss (zowel zomer als winter). Aan de Oldstars activiteiten die in de middag voor 17.00 uur of op vrije weekenden door TSH worden georganiseerd kunnen de oudere (60+) ochtend leden wel deelnemen. Ochtendleden kunnen wel deelnemen aan de clubkampioenschappen. 

b) Studenten competitie lidmaatschap

De contributie bedraagt 40,- euro per jaar. Voor de competitie zelf wordt als team een competitie bijdrage betaald en de hoogte per persoon is afhankelijk van de grootte van het team. Randvoorwaarde voor dit lidmaatschap is dat je minimaal 3 jaar lid bent van TSH. Daarnaast is een voorwaarde dat je ook bij een andere vereniging lid bent. De TSH tennispas wordt geblokkeerd voor afhangen van een tennisbaan. Maximum leeftijd voor dit lidmaatschap is 25 jaar.

c) (niet spelend) Basis lidmaatschap

Dit lidmaatschap (geen contributie / kosteloos) is vooral bedoeld voor niet spelende TSH vrijwilligers. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom iemand niet kan/wil tennissen maar wel actief wil bijdragen aan TSH activiteiten / commissies. In dat geval is het soms om praktische redenen (i.g.v. toernooi organisatie) of verzekeringstechnisch gewenst dat betrokkene is ingeschreven bij de KNLTB. 

De jaarcontributie 2020 voor tennis bedraagt voor de overige lidmaatschapsvormen:

  • Senior leden / 169 euro
  • Jong Senior leden / 122 euro (tm 24 jaar)
  • Senior ochtend leden / 125 euro
  • Junior leden / 105 euro (tm 17 jaar)
  • Pupil leden / 63 euro (tm 9 jaar)

Je lidmaatschap wijzigen in ochtendlid?

Indien je je lidmaatschap om wilt zetten in een ochtend lidmaatschap dan kun je dit uiterlijk 1 maart 2020 mailen naar administratie@tsharen.nl. Je lidmaatschap wordt dan omgezet, je betaalt dan minder contributie en je tennispas wordt geblokkeerd voor spelen/afhangen in het weekend en door de week na 13 uur.

 

Nieuws Overzicht