Informatie over vrij tennissen voor jeugdleden

Met ingang van maandag 4 mei kunnen onze jeugdleden t/m 18 jaar weer vrij tennissen. Senioren zijn helaas nog niet welkom op het park. Om het vrij tennissen voor de jeugd op een veilige manier te kunnen organiseren willen we jullie vragen dit bericht goed te lezen. 

We hebben in lijn met de noordverordening en de richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF en de KNLTB een aantal regels opgesteld die de komende weken gelden als er vrij getennist wordt. Deze regels hebben we ook ter goedkeuring aan de gemeente Groningen voorgelegd, omdat zij toezien op de manier waarop sportverenigingen met de openstelling omgaan. Eventueel kunnen ze hier handhaven als wij of onze leden zich niet aan de regels houden.

Naleving is cruciaal om sluiting van het park te voorkomen. Ongeoorloofde aanwezigheid van junioren buiten de tijden waarop getennist kan worden en ongeoorloofde aanwezigheid van senioren kan resulteren in waarschuwing of boete van de instanties.

Aanwezigheid van toezichthouders

Om alles in goede banen te leiden zijn er tijdens het vrij tennissen toezichthouders aanwezig. Deze toezichthouders zijn trainers of vrijwilligers van onze club. Die bijdrage waarderen we zeer!

De toezichthouders slepen o.a. de banen nadat er getennist is en ze zorgen ervoor dat de richtlijnen nageleefd worden. 

Ben je 12 jaar of jonger?

Dan hoef je geen 1,5 meter afstand te houden van je tennisgenootjes. Je moet echter wel 1,5 meter afstand houden van de toezichthouders die tijdens het vrij tennissen aanwezig zijn. Dit geldt op de baan maar ook naast de baan.

Ben je tussen de 13 en 18 jaar?

Dan moet je 1,5 meter afstand houden van je tennisgenootjes en van de toezichthouder(s) die tijdens het vrij tennissen aanwezig zijn. Dit geldt op de baan maar ook naast de baan.

Wanneer kun je vrij tennissen?

Je kunt vrij tennissen van maandag tot en met vrijdag van 15.00 - 19.00 uur en op de zaterdagen van 13.00 - 17.00 uur. Het is eerst alleen nog mogelijk om te enkelen. Als het allemaal goed gaat en alle leden zich aan de richtlijnen houden is de kans aanwezig dat we dit gaan uitbreiden met dubbel / mix. 

Digitaal aanmelden verplicht en tennispas mee

Het is niet toegestaan om zonder aanmelding vooraf op het park te tennissen. Je moet dus vanuit huis, digitaal een baan afhangen. Dit kan via de website van TSH: www.tsharen.nl. Bovenin kies je ‘baan reserveren’ en dan ‘online afhangen’.  Vervolgens vink je je eigen naam aan en klik je op 'overzicht'.  Daar kun je per dag kijken welke baan nog vrij is door een dag en baan te kiezen.

Ook willen we je vragen om je tennispas mee te nemen. Dan kun je laten zien dat je lid bent en kunnen we je leeftijd indien nodig controleren.

Je speelt maximaal 45 minuten

Bij het afhangen kun je een baan kiezen en deze op het hele uur afhangen. Je mag echter 45 minuten spelen, zodat er 15 minuten beschikbaar is om op een veilige manier het park te verlaten. Houd je daarbij aan de instructies die op het park zichtbaar zijn. Daarnaast hebben de toezichthouders tijd nodig om de banen te vegen. De jeugdleden mogen dit volgens de richtlijnen niet doen. 

Brengen en toegang tot het park

Dan kan je vader of moeder je bij de entree van het park afzetten. Je kan alleen via de parkeerplaats op het park komen, de zij-ingang bij baan 1 t/m 4 is gesloten! Op de parkeerplaats is ruimte om de fiets te stallen en geldt het "Kiss & Ride" principe, je ouders kunnen je hier afzetten en direct weer wegrijden. Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn niet toegestaan op het tennispark. Dit is een landelijke maatregel waar alle sportparken zich aan moeten houden.

Op de parkeerplaats worden de kinderen opgevangen door een toezichthouder, te herkennen aan zijn/haar hesje.

Clubgebouw gesloten 

Alleen de tennisbanen zijn geopend. Het clubgebouw, incl. TSH Café, is vooralsnog gesloten. De BSO op het park is wel geopend. Daarmee hebben we afspraken gemaakt over het naleven van de richtlijnen. 

Neem thuis de volgende maatregelen & voorbereidingen

We verwachten dat iedereen zich aan de RIVM-richtlijnen houdt en thuisblijft als dit wordt voorgeschreven. Klik hier voor de RIVM-richtlijnen.

  • Zorg dat je omgekleed naar de tennisbaan komt en neem een eigen bidon mee, de kleedkamers zijn gesloten.
  • Zorg dat je thuis, vlak voor vertrek, naar het toilet gaat.
  • Neem een briefje met je naam en telefoonnummer mee.
  • Neem je eigen, gemarkeerde ballen mee.

Tot slot

We zijn erg blij dat onze jeugdleden weer kunnen tennissen. Wel willen we benadrukken dat we er met z’n allen verantwoordelijk voor zijn dat dit op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt. En dat iedereen de kans krijgt om hier gebruik van te maken. Daarom de regels zoals hierboven beschreven. Er zijn verenigingen die vrij spelen nog niet faciliteren in verband met de complexiteit van de regels. Dus het is van belang dat we er met z’n allen een succes van maken! Alleen samen kunnen we de tennissport weer langzaamaan opstarten!

Meer informatie?

Voor veelgestelde vragen voor ouders klik hier

Voor de richtlijn ‘ verantwoord tennis’  klik hier

Nieuws Overzicht