In Memoriam Tom Tammes, Erelid van TSH

Tom Tammes

We staan stil bij het overlijden van Tom Tammes, Erelid en voormalig penningmeester van TSH en SETH.

 

 

Na een aantal slechte financiële jaren, waarin het bestuur van TSH voortdurend een negatief exploitatieresultaat behaalde en waardoor een behoorlijk negatief vermogen was ontstaan, trad in 1983 een nieuw bestuur aan, waarin Tom Tammes de rol van penningmeester vervulde.

Dit bestuur heeft circa 7 jaar TSH geleid en heeft 7 jaar op rij een positief exploitatieresultaat weten te behalen. Dit was zeker niet in de laatste plaats te danken aan Tom Tammes, die daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Aangezien in 1990 het scheidende bestuur nog steeds zorgen had over de financiële toekomst is toen besloten om SETH op te richten om zo een splitsing aan te brengen tussen het beheer en exploitatie van het tennispark enerzijds en het leiden van TSH anderzijds. De oprichtingsakte van SETH is namens TSH getekend door Tom Tammes. Hij werd bij de oprichting benoemd tot penningmeester van SETH en heeft die taak nog een flink aantal jaren met zeer goede resultaten vervuld.  Na zijn bestuursperiode bleef hij tot voor enkele jaren het reilen en zeilen van zowel TSH als SETH belangstellend volgen en bezocht hij zolang hij dit kon de algemene vergaderingen.

TSH en SETH zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn langjarige inzet en TSH heeft met zijn heengaan een prominent erelid verloren.

Nieuws Overzicht