SETH

SETH (Stichting tot Exploitatie van het Tennispark Haren) opgericht 1992.

Seth heeft als doel de bevordering van de tennis- en squashsport en andere spelvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van een racket- of vergelijkbaar spelmateriaal, speciaal door middel van de exploitatie van een tennispark, in het bijzonder ten behoeve van de tennis- en squashvereniging TSH .

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen nl:
Marleen van Mourik secretaris
Bert Hamberg penningmeester
Gert-Jan de Volder Voorzitter

Seth is juridisch en economisch eigenaar van het gehele park gevestigd aan de oosterweg 86 Haren.

Het park bevindt zich op erfpacht grond wat notarieel is vastgelegd tot 2043.

Seth draagt zorg voor het onderhoud- en beheer van het clubgebouw, 2 tennishallen met respectievelijk 2 en 4 tennisbanen (tapijt en hardcourt), 4 squashbanen, 12 gravelbanen, 4 kindertennisbanen eveneens gravel en gedeeltes van de groenvoorziening.

Seth heeft ook de verhuur van de binnenbanen en squashbanen (tijd reserveren) in haar portefeuille.

Winterperiode binnenbanen (sept-april) via Binnenbanen@tsharen.nl en incidentele verhuur voor zowel tennis als squash via tsh.baanreserveren.nl .

Lidmaatschap squash via Administratie@tsharen.nl.

Het park is geheel voorzien van led verlichting (zowel binnen als buiten) en energiezuinige verwarming(gas). De transitie naar gas loos is toch in 2023 ingezet.

De gebruikers van het park zijn buiten TSH, Smashing (Tennisschool- en Pachter club café) , Tennistalent het Noorden en Zien (naschoolse opvang).

Het park en gebouwen wordt onderhouden door een drietal groundsman :
Garik Kivorkian voltijd in dienst SETH
Be ten Boer vrijwilliger in deeltijd
Ane Zijlstra vrijwilliger in deeltijd 

 

Lees meer
Smashing

Smashing

Smashing is jouw next level tennisschool en partner op alle gebieden van tennis.
Naast het geven van tennistraining is Smashing verantwoordelijk voor ons TSH-café en de TSH-shop.

Lees meer

Sponsoring

Wij danken veel aan de sponsors die onze vereniging steunen. Dankzij hun bijdragen kan de vereniging bijvoorbeeld talentvolle jeugd steunen. Sponsors zijn vaak zichtbaar, dankzij de reclameborden rond de banen. Soms zijn ze ook onzichtbaar, omdat ze daar voor kiezen.

Lees meer

Commissies

Bij TSH is de organisatie van onze activiteiten verdeeld over meerdere commissies.

Lees meer

Ereleden

TSH heeft 4 ereleden.  Zij hebben of hadden hun sporen bij TSH ruimschoots verdiend en zijn geëerd met ieder hun eigen tegel op het pad voor het terras.

Lees meer

Privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Lees meer

Fair play

 

Op en naast de tennisbaan gedraagt iedereen van recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er KNLTB gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld. Op onze club houdt iedereen zich hieraan. Met het naleven van deze gedragscodes creëren wij samen bewustwording bij iedereen binnen de tennissport en voorkomen we dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er voor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. De KNLTB neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid als het aankomt op integriteit binnen de sport.

Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Ernstige misdragingen hebben veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. Lees hier meer over informatie over (ernstige) misdagingen.

De KNLTB wil met het project Fair Play bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden het plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.  

Melden van een misdraging

Wil jij een (vermoedelijke) misdraging melden? Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.Wil je liever een melding via onze Vertrouwenspersoon bij TSH doen? Lees dan hier verder.

Lees meer

Ledenlijst

In de wereld van sportcompetities is de juiste inval van groot belang. Het is niet alleen een kwestie van timing, maar ook van de juiste selectie van teamleden het raadplegen van de ledenlijst is de sleutel tot succes. Dus zoek je informatie over een tennismaatje om eens te vragen of hij of zij eens met je wil tennissen? Of heb je een invaller nodig bij de competitie. Het gericht zoeken in de ledenlijst is hiervoor een uitkomst. Zoek op geslacht of speelsterkte en binnen no time krijg je een overzicht van wie jouw team uit de brand zou kunnen helpen. twijfel niet en klik hier.

Maatje gezocht
Ben je nieuw of zoek je gewoon eens iemand anders om mee te tennissen, kijk dan hier

De gegevens die te zien zijn zijn uiteraard alleen via de inlog van TSH te zien. Niet leden kunnen jouw gegevens niet inzien.

Wil je liever niet dat leden jouw gegevens kunnen inzien? mail dan naar administratie@tsharen.nl dan zorgen wij ervoor dat je niet meer te vinden bent voor andere

Vertrouwenscontactpersoon

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. Tennis- en Squashclub Haren vindt het vanzelfsprekend dat er alles aan gedaan wordt om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat …. 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit voor zijn. Dat is één van de redenen waarom wij een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de manier waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Je kunt bij de vertrouwenscommissie terecht als iemand op onze tennisvereniging jou een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kun je dit aan de vertrouwenspersoon vertellen. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat hij/zij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en komt pas in actie als je aangeeft dat je dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen even je hart lucht. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Zoals iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat je zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je allemaal kunt doen en helpt je hierbij. 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. 

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

 

 

 

Lees meer