Veel gestelde vragen

1. Wanneer kan ik tennissen?

Het zomerseizoen begint, als het weer niet tegenzit, op 1 april of kort daarvoor. Het duurt tot in oktober. Spelen kan bij TSH van ’s ochtends vroeg tot 23.00 uur ’s avonds. Het café en de kleedkamers gaan meestal rond 8.30 uur open. Op stille dagen kan het zijn dat het café op bepaalde uren gesloten is. In het winterseizoen is TSH zeven dagen in de week open van 8.30 tot 23.00 uur – maar op stille dagen wijken we daarvan af. Hou de site in de gaten.

2. Wanneer kan ik squashen?

Het hele jaar door. Leden kunnen onbeperkt spelen van 8.30 tot 23.00 uur, maar doen er verstandig aan van tevoren even te bellen met het TSH Café om te vragen of er een baan beschikbaar is. Leden met een daglidmaatschap kunnen doordeweeks spelen tot 18.00 uur en in het weekend onbeperkt.

3. Kan ik een baan huren?

TSH verhuurt de squashbanen het hele jaar door. Tijdens het winterseizoen (oktober tot en met maart) verhuurt de club ook de tennisbanen binnen. De buitenbanen worden niet verhuurd. Belangstelling? Kijk hier voor de tarieven of stuur een mail naar administratie@tsharen.nl.

4. Hoe kan ik lid worden?

Kijk hier voor meer informatie en vul het formulier in op de site. Je ontvangt dan meteen een antwoord. Of stuur een mail naar administratie@tsharen.nl. Het lidmaatschap bij TSH duurt altijd een vol jaar. Dat jaar valt samen met het kalenderjaar.

5. Wanneer moet ik uiterlijk opzeggen?

Het lidmaatschap van TSH wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij je het tijdig hebt opgezegd. Tijdig wil zeggen: vier weken voor het eind van het kalenderjaar. Dat kan per email naar administratie@tsharen.nl of per gewone post naar Administratie TS Haren, Oosterweg 86, 9751 PK, Haren. De administratie zal zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging versturen. Die ontvangstbevestiging is het enige bewijs dat het lidmaatschap is opgezegd.

6. Hoe geef ik een adreswijziging door?

Dat kan per mail aan administratie@tsharen.nl. Daarnaast is het mogelijk je zelf aan te melden bij Mijn TSH en je persoonlijke gegevens daar aan te passen.

7. Wanneer krijg ik mijn KNLTB-pasje?

Nieuwe tennisleden ontvangen hun pasje zo snel mogelijk na hun aanmelding en ontvangst van een pasfoto (zonder pasfoto kunnen we geen pasje aanvragen). Wie nog wacht op zijn pasje kan overigens wel een baan afhangen (en dat is nodig om te mogen spelen): vraag aan de bar om een tijdelijk pasje. Daarnaast maakt de KNLTB elk voorjaar nieuwe pasjes aan voor het zomerseizoen. Alle tennissende TSH-leden krijgen hun pasje thuisgestuurd.

8. Ik ben mijn pasje kwijt. Hoe kom ik aan een nieuwe?

Stuur een mail aan administratie@tsharen.nl. Voor het aanvragen brengen wij 5 euro in rekening. Als dat geld betaald is, vragen we een nieuw pasje aan.

9. Waarom moeten nieuwe leden entreegeld betalen?

De meeste tennisverenigingen hanteren een entreegeld. Dat kan gezien worden als een bijdrage in de investeringen die de zittende leden hebben gedaan. Ook vangen we hier de kosten van de administratie mee op. Wie in het verleden al eens lid is geweest, betaalt niet opnieuw entreegeld.


10. Hoe kan ik mijn contributie betalen?

TSH vindt het prettig als leden per automatische incasso betalen. Dat scheelt ons veel werk. TSH heeft 3,50 euro korting op je contributie als je op die manier betaalt.


11. Kan ik in termijnen betalen?

Bij TSH is het niet mogelijk in termijnen te betalen.

12. Waar kan ik informeren naar gevonden voorwerpen?

Aan de bar van het TSH Café.

13. Hoe word ik vrijwilliger?

TSH is een vereniging die alleen kan bestaan dankzij vrijwilligers. Het hele jaar door zijn we op zoek naar mensen die de commissies willen komen versterken, of bij evenementen als de TSH Open en bij jeugdactiviteiten een handje willen helpen. En met enige regelmaat zoeken we mensen die een paar uur de handen uit de mouwen willen steken, bijvoorbeeld als we in het voorjaar de banen speelklaar maken. Belangstelling? Stuur een mail naar administratie@tsharen.nl.

14. Hoe kan ik les krijgen?

Alle lessen bij TSH, zowel voor tennis als voor squash, worden verzorgd door tennisschool Smashing. Meer informatie: www.smashing.nl.

15. Hoe kan ik kennis maken met tennis of squash?

Nieuwe leden of mensen die erover denken lid te worden van TSH kunnen in het voorjaar kennis maken met tennis. Volg de website voor aanbiedingen en mogelijkheden. Squashers kunnen vrijblijvend een tossavond bezoeken.

16. Hoe kan ik als tennisser competitie spelen?

Geef je op bij de competitieleider op competitie@tsharen.nl.

17. Hoe kan ik als squasher competitie spelen?

TSH heeft jarenlang met een of meer teams meegespeeld in de regionale squashcompetitie. Op dit moment hebben we onvoldoende spelers van vergelijkbare sterkte die competitie willen spelen. Maar dat kan elk moment veranderen. Belangstelling? Stuur een mail naar squash@tsharen.nl.

18. Krijgen studenten korting?

Nee. Maar TSH hanteert wel lagere tarieven voor iedereen onder de 25 jaar. We kennen pupillen (die in het lopende jaar nog geen 10 jaar zijn of worden), junioren (in het lopende jaar nog geen 18) en jong-senioren (nog geen 25). Zie de tarieven van de contributie.

19. Waar vind ik informatie voor sponsors?

Wie TSH financieel wil steunen kan altijd contact zoeken met het bestuur. Of hier de map met informatie voor sponsors downloaden.