Fair play

 

Op en naast de tennisbaan gedraagt iedereen van recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er KNLTB gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld. Op onze club houdt iedereen zich hieraan. Met het naleven van deze gedragscodes creëren wij samen bewustwording bij iedereen binnen de tennissport en voorkomen we dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er voor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. De KNLTB neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid als het aankomt op integriteit binnen de sport.

Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Ernstige misdragingen hebben veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. Lees hier meer over informatie over (ernstige) misdagingen.

De KNLTB wil met het project Fair Play bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden het plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.  

Melden van een misdraging

Wil jij een (vermoedelijke) misdraging melden? Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.Wil je liever een melding via onze Vertrouwenspersoon bij TSH doen? Lees dan hier verder.

TSH Overzicht