Informatie over vrij tennissen voor volwassenen

Met ingang van dinsdag 12 mei kunnen ook onze senioren vanaf 18 jaar weer vrij tennissen. Dat is fijn! Om het vrij tennissen op een veilige manier te kunnen organiseren willen we jullie vragen dit bericht goed te lezen. 

We hebben in lijn met de noodverordening en de richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF en de KNLTB een aantal regels opgesteld die de komende weken gelden als er vrij getennist wordt. Deze regels hebben we ook ter goedkeuring aan de gemeente Groningen voorgelegd, omdat zij toezien op de manier waarop sportverenigingen met de openstelling omgaan. Eventueel kunnen ze hier handhaven als wij of onze leden zich niet aan de regels houden. Dus we doen graag een beroep op jullie begrip en verantwoordelijkheidsgevoel.

DIGITAAL AFHANGEN VERPLICHT

Het is niet toegestaan om zonder aanmelding vooraf op het park te tennissen. Je moet dus vanuit huis, digitaal een baan afhangen. Dit kan via de website van TSH: www.tsharen.nl. Bovenin kies je ‘baan reserveren’ en dan ‘online afhangen’.  Vervolgens vink je je eigen naam aan en de naam van degene waar je mee wilt tennissen. Staat die persoon er niet dan vul je de naam handmatig in en klik je op 'overzicht'.  Daar kun je per dag kijken welke baan nog vrij is door een dag en baan te kiezen. Vragen over afhangen mogen worden gestuurd naar afhangen@tsharen.nl

TOT 1 JUNI ALLEEN ENKEL

Als vereniging hebben we ervoor gekozen om de opening van het park gefaseerd uit te voeren. Dit geeft ons de mogelijkheid om alle details goed te regelen en eventueel bij te stellen. We willen onze leden maximale veiligheid garanderen. Dat is de reden dat het vanaf dinsdag 12 mei vooralsnog alleen toegestaan is om te enkelen. Als we allemaal gewend zijn aan de richtlijnen en deze goed nageleefd worden zullen we dit per 1 juni hopelijk kunnen uitbreiden met dubbel en mix. We hopen ook hier op jullie begrip voor dit besluit. 

JE SPEELT MAXIMAAL 45 MINUTEN

Bij het afhangen kun je een baan kiezen en deze op het hele uur afhangen. Je mag echter 45 minuten spelen, zodat er 15 minuten beschikbaar is om op een veilige manier de baan te slepen en  het park te verlaten. Houd je daarbij aan de instructies en looproutes die op het park zichtbaar zijn. Zie ook verderop in dit bericht.

CLUBGEBOUW, TERRAS EN KLEEDKAMERS GESLOTEN 

Alleen de tennisbanen zijn geopend. Het clubgebouw (incl. TSH Café en terras) is nog gesloten. Ook de kleedkamers zijn gesloten. De toiletten kun je alleen voor noodgevallen gebruiken. Dus je kunt hier niet je bidon vullen. De BSO op het park is wel geopend. Daarmee zijn afspraken gemaakt over het naleven van de richtlijnen. 

OPENINGSTIJDEN PARK / VERLICHTING BANEN

  • Doordeweeks kan er gespeeld worden tussen 09.00 uur en 22.00 uur.
  • In het weekend kan er gespeeld worden tussen 09.00 uur en 21.00 uur.
  • Het heeft de voorkeur dat je na 20:00 afhangt op banen 1-7, zodat niet onnodig veel verlichting aan hoeft.
  • Aanvullend: er zijn momenteel ook problemen met de verlichting op banen 8-10, dus daar is de verlichting niet optimaal.

NEEM THUIS DE VOLGENDE MAATREGELEN & VOORBEREIDINGEN

We verwachten dat iedereen zich aan de RIVM-richtlijnen houdt en thuisblijft wanneer dit wordt voorgeschreven. Klik hier voor de RIVM-richtlijnen.

  • Zorg dat je omgekleed naar de tennisbaan komt en neem een eigen, gevulde bidon mee, de kleedkamers zijn gesloten.
  • Zorg dat je thuis, vlak voor vertrek, naar het toilet gaat.
  • Neem je eigen, gemarkeerde ballen mee.
  • Blijf na het tennissen niet op het park maar ga gelijk naar huis.

GEEN TOSS

De toss gaat vooralsnog niet door. 

SAMEN MET JE KIND TENNISSEN

Voor de jeugd t/m 18 jaar blijft alles hetzelfde. Zij kunnen alleen tennissen onder toezicht. Die tijden zijn: door de week tussen 15.00 – 19.00 uur en zaterdag tussen 13.00 -17.00 uur. Zie ook de eerdere berichtgeving over de jeugd. We kunnen ons voorstellen dat ouders denken dat toezicht geregeld is als een ouder aanwezig is of als een ouder samen met zijn/haar kind tennist. Deze veronderstelling is echter volgens de richtlijnen niet juist. De toezichthouders die tijdens jeugdtennis aanwezig zijn hebben een speciale briefing gekregen. Wil je samen met je kind enkelen, hang dan een baan af op een moment dat er een toezichthouder aanwezig is. 

ROUTE OP HET PARK EN TOEGANG TOT HET PARK

De ingang van het park is bij de parkeerplaats. De andere ingang is afgesloten en dient alleen als uitgang. Elke baan heeft een eigen toegangsdeur. Gebruik deze zoveel mogelijk.

Hieronder vind je een beschrijving van de route van en naar de banen:

Baan 11 en 12

Je komt binnen  via het hoofdpad en je gaat direct via de deur naar de baan.
Na het spelen verlaat je de baan via het hek rechts en loop je over het gras naar de parkeerplaats.

Baan 8, 9 en 10

Je komt binnen via het hoofdpad en je gaat direct naar de baan.
Na het spelen bij het hek linksaf en achterlangs naar de parkeerplaats lopen.

Baan 5,6 en 7

Je komt binnen via het hoofdpad en je loopt direct naar de banen.
Na het spelen loop je voor het terras langs en dan via het pad langs de weg naar de parkeerplaats.

Baan 1,2,3 en 4

Je komt binnen via het hoofdpad en je loopt direct naar de baan.
Na het spelen loop je voor het terras langs en ga je via het pad langs de weg naar de parkeerplaats.

Er wordt op het tennispark tot en met dinsdag 19 mei gewerkt aan de bestrating na werkzaamheden aan de riolering. Hierdoor kan er hinder zijn langs banen 1 t/m 4. Ook hier geldt: houd 1,5 meter afstand, ook bij een eventuele versmalde doorgang op de looproute. De problemen met de riolering zijn door de werkzaamheden nu wel opgelost!

TOT SLOT

We zijn erg blij dat we langzaamaan aan het park weer open kunnen gooien om te tennissen. Wel willen we benadrukken dat we er met z’n allen verantwoordelijk voor zijn dat dit op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt. En dat iedereen de kans moet krijgen om hier gebruik van te maken. Daarom de regels zoals hierboven beschreven. Alleen door ons samen verantwoordelijk te voelen kunnen we de tennissport weer opstarten!

MEER INFORMATIE?

Voor veel gestelde vragen voor ouders klik hier

Voor de richtlijn ‘ verantwoord tennis’  klik hier

Hieronder tref je de poster met de richtlijnen van de KNLTB. 

Downloads:

Nieuws Overzicht