SETH

SETH (Stichting tot Exploitatie van het Tennispark Haren) opgericht 1992.

Seth heeft als doel de bevordering van de tennis- en squashsport en andere spelvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van een racket- of vergelijkbaar spelmateriaal, speciaal door middel van de exploitatie van een tennispark, in het bijzonder ten behoeve van de tennis- en squashvereniging TSH .

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen nl:
Marleen van Mourik secretaris
Bert Hamberg penningmeester
Gert-Jan de Volder Voorzitter

Seth is juridisch en economisch eigenaar van het gehele park gevestigd aan de oosterweg 86 Haren.

Het park bevindt zich op erfpacht grond wat notarieel is vastgelegd tot 2043.

Seth draagt zorg voor het onderhoud- en beheer van het clubgebouw, 2 tennishallen met respectievelijk 2 en 4 tennisbanen (tapijt en hardcourt), 4 squashbanen, 12 gravelbanen, 4 kindertennisbanen eveneens gravel en gedeeltes van de groenvoorziening.

Seth heeft ook de verhuur van de binnenbanen en squashbanen (tijd reserveren) in haar portefeuille.

Winterperiode binnenbanen (sept-april) via Binnenbanen@tsharen.nl en incidentele verhuur voor zowel tennis als squash via tsh.baanreserveren.nl .

Lidmaatschap squash via Administratie@tsharen.nl.

Het park is geheel voorzien van led verlichting (zowel binnen als buiten) en energiezuinige verwarming(gas). De transitie naar gas loos is toch in 2023 ingezet.

De gebruikers van het park zijn buiten TSH, Smashing (Tennisschool- en Pachter club café) , Tennistalent het Noorden en Zien (naschoolse opvang).

Het park en gebouwen wordt onderhouden door een drietal groundsman :
Garik Kivorkian voltijd in dienst SETH
Be ten Boer vrijwilliger in deeltijd
Ane Zijlstra vrijwilliger in deeltijd 

 

 

 

TSH Overzicht