Vertrouwenscontactpersoon

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. Tennis- en Squashclub Haren vindt het vanzelfsprekend dat er alles aan gedaan wordt om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat …. 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit voor zijn. Dat is één van de redenen waarom wij een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de manier waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Je kunt bij de vertrouwenscommissie terecht als iemand op onze tennisvereniging jou een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kun je dit aan de vertrouwenspersoon vertellen. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat hij/zij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en komt pas in actie als je aangeeft dat je dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen even je hart lucht. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Zoals iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat je zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je allemaal kunt doen en helpt je hierbij. 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. 

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

 

 

 

WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ TSH EN HOE KAN IK HEM BEREIKEN?

In TSH ben ik de zogenaamde vertrouwenscontactpersoon (VCP). Dat betekent dat ik binnen de vereniging het aanspreekpunt ben voor een ieder die opmerkingen, vragen of signalen heeft met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten en uitsluiting, discriminatie en andere vormen van intimidatie. De afgelopen paar jaar ben ik door niemand aangesproken en is er nooit een melding geweest van een concreet incident. Maar het spreekt vanzelf dat we alert moeten blijven op mogelijk grensoverschrijdend gedrag en ons best moeten doen voor een veilig sportklimaat binnen TSH. En natuurlijk moeten zoveel mogelijk leden weten dat er een vertrouwenscontactpersoon is! Ik ben aanspreekbaar voor leden, ouders, trainers en andere betrokkenen. Aarzel niet om contact met mij op te nemen; voor mij staat dan voorop om vertrouwelijk en discreet met informatie om te gaan en in eerste instantie vooral een luisterend oor te bieden. Daarna kan overleg volgen over verdere stappen. De vertrouwenscontactpersoon maakt geen deel uit van het bestuur, maar heeft wel overleg met het bestuur, omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de veiligheid van de leden.

Ik vind het belangrijk om makkelijk bereikbaar te zijn! Als je een berichtje stuurt naar vertrouwenspersoon@tsharen.nl neem ik zo snel mogelijk contact op.

Vriendelijke groeten, Robert Jan van der Feen.

TSH Overzicht