Corona update 15 oktober

Afgelopen dinsdag heeft de overheid voor de komende vier weken, tot en met 10 november, nieuwe maatregelen aangekondigd in verband de bestrijding van het coronavirus. Maatregelen die een enorme impact hebben op vele sportsectoren, bedrijven, ondernemers en op onze sociale en privé-omgeving.

Daarom mogen wij als TSH erg blij zijn dat onze tennis- en squashsport gedeeltelijk door kan blijven gaan. De KNLTB heeft in afstemming met NOC*NSF en het ministerie onderstaande beperkingen bepaald:

Tennis

  • De najaarscompetitie voor de jeugd en senioren is afgelast. Deze zal ook niet op een later moment ingehaald worden. Natuurlijk erg jammer voor de teams die op een kampioenschap koersten. We beraden ons nog hoe we hier toch op een gepaste manier aandacht aan kunnen besteden. 
  • De wintercompetitie in de hal wordt in ieder geval de komende vier weken, tot 11 november, stilgelegd. Afhankelijk van de situatie over vier weken en de standpunten van de overheid kunnen we daarna wel of niet doorgaan. De deelnemers aan de wintercompetitie kunnen de banen wel gebruiken om vrij te spelen. Maar stem dit wel onderling met je "tegenstander" af. 
  • De toss in de huidige vorm gaat de komende vier weken niet door. We zoeken momenteel uit of we de banen die gereserveerd zijn voor de tossuren via ons reserveringssysteem aan kunnen bieden aan onze leden. Zodra we hier duidelijkheid over hebben zullen we dit laten weten. 

Gelukkig mag er nog wel vrij getennist worden en zal ook de training doorgaan. Over de training ontvangen onze trainende leden informatie van onze tennisschool Smashing.  

Vanuit de KNLTB is aangegeven dat dubbelen mag, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand. 

Squash

Het blijft voor volwassenen mogelijk om met twee squashers op één baan te spelen, echter alleen in trainingsvormen waarbij de 1,5 meter wordt gehandhaafd. De verantwoordelijkheid hierin ligt bij de squasher(s) zelf. De SBN zal trainingsvormen publiceren waarbij het mogelijk is om de 1,5e meter te handhaven. SBN roept daarbij alle squashers in Nederland op om de 1,5 meter afstand strikt te hanteren, alleen op die manier kunnen we blijven squashen. 

Kleedkamers gesloten

De kleedkamers zijn gesloten. Het toilet is alleen toegankelijk voor noodgevallen. Houd hier dus rekening mee en kom omgekleed naar de club. Jassen kun je naast de baan op je bankje neerleggen. 

Geef elkaar de ruimte

Alleen door samen onze verantwoordelijkheid te nemen kunnen we de club open houden. Dus geef elkaar de ruimte, verlaat na het spelen direct het complex en als je verkoudheidsklachten hebt blijf dan thuis. 

De keuze om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen of weggaan van de hal laten we bij onze leden zelf. We wijzen echter wel op het dringende advies van de overheid om daar waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden een mondkapje te dragen.

Nieuws Overzicht