Uitnodiging algemene ledenvergadering 2022

ALV_2022

Het bestuur van TSH nodigt alle leden uit voor de Algemene ledenvergadering op maandag 7 maart 2022 om 20:00.

In tegenstelling tot 2021 zullen we dit jaar de ALV weer fysiek organiseren op locatie bij TSH. Dit kan omdat volgens de huidige verwachting op 7 maart er geen coronamaatregelen meer zullen gelden die deelname aan een fysieke ALV inperken.

De stukken voor de vergadering vind je hier.

We bieden aan leden de mogelijkheid aan om de vergadering digitaal bij te wonen, indien men de vergadering vanwege persoonlijk coronarisico anders niet zou bijwonen. Stuur in dat geval een email naar het bestuur, dan sturen wij een link voor de vergadering.

Nieuws Overzicht