Inschrijven

Je kunt je aanmelden als tennis- of squashlid door dit inschrijfformulier in te vullen. 

Type lidmaatschap

Daarbij kun je kiezen uit drie typen lidmaatschap: pupil, squash of tennis. Leden die dit kalenderjaar nog geen 10 jaar oud zijn of worden, kunnen alleen “pupil”aanvinken. Wie geen pupil is, vinkt als nieuw squashlid uiteraard “squash” aan, en als nieuw tennislid “tennis”.

Na het versturen van het formulier ontvang je direct een mailtje (als je je mailadres hebt achtergelaten) dat bevestigt dat je formulier ontvangen is.

De ledenadministratie van TSH zal binnen enkele dagen je aanmelding bevestigen. Let op: het verenigingsjaar van TSH loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wie zijn lidmaatschap wil beëindigen, moet dat uiterlijk vier weken voor het eind van het kalenderjaar doen.

Voor meer informatie over contributie klik hier.